Meny

Change language

Svenska

Vi förvärvar och driver verksamheter som har starka positioner i sina respektive marknader och som utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter. Vi söker långsiktigt hållbar tillväxt i våra företag genom att skapa goda förutsättningar för organisk verksamhetsutveckling och genom tilläggsförvärv.

Våra verksamheter arbetar aktivt med expansion av geografisk marknad och produktsortiment och investerar kontinuerligt i utökad produktionskapacitet.

Våra verksamheter är helt självstyrande och agerar utifrån sina egna förutsättningar, men med den extra kraft det innebär att tillhöra en stark bolagsgrupp.

Bolagsgruppen Lotorp bildades 2004 och våra bolag omsätter idag totalt cirka 2 miljarder kronor och sysselsätter drygt 600 medarbetare i 8 länder.

Bolagsgruppen Lotorp är en verkligt långsiktig ägare. Vi har stor respekt för erfarenhet och yrkeskunskap och vi värdesätter stabila kund- och leverantörsrelationer.

De företag vi förvärvar har under lång tid byggts upp av engagerade och kunniga ägare. Verksamheterna har blivit framgångsrika för att dess ägare och anställda har utvecklat dem på ett skickligt sätt.

Som ny ägare fortsätter vi att kontinuerligt och aktivt utveckla verksamheterna i tidigare ägares anda.

Vi söker framgångsrika, lönsamma företag med stark marknadsposition.

Bolagsgruppen Lotorp blir ny huvudägare i de företag vi förvärvar och för att säkerställa en ordnad succession ser vi gärna att tidigare ägare fortsätter att vara aktiva i verksamheten under en övergångsperiod.

We are a committed long-term owner of successful businesses.